Historie

Home Restoration Historie Our Priest Shermans in Belgium Guestbook

2005
2006
2007
2008
2009
Pictures 1
Pictures 2
Pictures 3
Pictures 4
Pictures 5
Pictures 6
Links

M7 Priest

De eerste M7 die gebouwd werden gebruikte het onderstel van een M3 Grant/Lee tank, maar al snel werd er overgeschakeld naar het onderstel van de M4 Sherman. De motor was in alle versies een Continental R-975-C1 9 cilinder stermotor van 400 pk die ontwikkeld was om gebruikt te worden in een vliegtuig. Het voertuig is uitgerust met een 105 mm M2 of M2A1 houwitser en een .50 machinegeweer. De houwitser kan 12° naar links en 26° naar rechts zwenken en kan een elevatie van 33° tot -5° halen. De bemanning bestaat uit 7 man: een chauffeur, een sectiechef een richter en vier kanonniers. Van alle types M7 werden er 3490 gebouwd door American Locomotive Co. Het voertuig ontving zijn bijnaam Priest van de Britse troepen die in de halfronde toren een preekstoel zagen. De Britten waren ook de eerste gebruikers van het voertuig in een gevechtssituatie, tijdens de slag van El Alamein kreeg de Priest zijn eerste vuurdoop.

Les premiers M7 étaient construits sur base du M3 Stuart et ensuite sur châssis M4 Sherman. Le moteur était de marque Continental R-975-C1 de 9 cylindres montés en étoile (400cv) développé pour être utilisé sur un avion. Le M7 est équipé d'un canon 105mm M2 ou M2A1 et d'une mitrailleuse .50. Le canon pivote de 12° à gauche et 26° à droite. L'élévation est de 33° à -5°. L'équipage comporte 7 hommes: 1 chauffeur, 1 chef de section, 1 pointeur et 4 canonniers. American Locomotive Co fabrique 3490 M7 de différents types. Le nom de Priest vient des troupes anglaises qui voyaient dans la forme de demi-tourelle une chaire de curé. Les Britanniques furent les premiers à utiliser le Priest en situation de guerre durant la bataille d'El Alamein.

M7 B1

Door een gebrek aan motoren werd er beslist een versie te bouwen met de Ford GAA motor. Doordat deze motor een stuk langer was dan de Continental R-975-C1 moest het achterdek aangepast worden. Daarin zitten dan ook de enige verschillen met de M7. Van dit type werden er 826 gebouwd door Pressed Steel Car.

Par manque de moteurs en étoile, on implante un moteur V8 Ford GAA. La partie arrière du châssis était modifiée cas le moteur Ford était plus long que le moteur Continental. 826 chars de ce type ont été fabriqués par Pressed Steel Car

M7 B2

Tijdens de Koreaanse oorlog bleek dat de elevatie die het kanon kon bereiken niet voldoende was en de oplossingen, achterzijde van het voertuig ingraven, uit de tweede wereldoorlog niet meer voldeden. Er werd geopteerd om het kanon hoger te monteren en een bijkomende ring op de beschermende toren te plaatsen zodanig dat de maximum elevatie 65° bedroeg. Volgens gegevens zou het Amerikaanse leger 126 M7B1 hebben laten ombouwen tot M7B2, hoeveel voertuigen andere landen hebben omgebouwd is niet bekend.

Durant la guerre de Corée, l'élévation du canon était insuffisante. Le canon fût alors monté plus haut sur le châssis et on ajouta de ce fait un cerceau supplémentaire á la demi- tourelle. L'angle d'élévation passe alors á 65°. L'armée américaine aurait ainsi transformé 126 M7B1 en M7B2 ( pas d'info concernant les autres pays).