Restauration

Home Restoration Historie Our Priest Shermans in Belgium Guestbook

2005
2006
2007
2008
2009
Pictures 1
Pictures 2
Pictures 3
Pictures 4
Pictures 5
Pictures 6
Links

De restauratie van een M7B2

Het museum van het kamp Brasschaat heeft verschillende voertuigen, bijna allemaal eigendom van het legermuseum ( enkele zijn privebezit), tentoongesteld. De staat waarin deze zich bevinden is over het algemeen zeer goed op enkele uitzonderingen na. Om deze enkelingen terug in orde te krijgen heeft het personeel dat tewerkgesteld is in het museum niet de mankracht nog de middelen, dus kwam de vorige MTO van de voormalige artillerieschool, nu Departement Artillerie, met de vraag of de mekaniekers van de school geïnteresseerd waren om hierbij een handje te helpen. Dit diende echter wel te gebeuren na het normale werk, dat hiervan natuurlijk geen hinder mocht ondervinden. Een bijkomend probleem is dat het budget om de voertuigen te restaureren €000,00 bedraagt, alles wat stuk is moet worden gevonden op andere wrakken of nagemaakt worden.

Het doel van deze restauratie is het voertuig terug in zijn originele staat herstellen en indien het mogelijk is het terug doen rijden. Vermits het tot enkele jaren terug nog gereden heeft zou dit ons moeten lukken. Het terug in originele staat stellen zal wat meer moeite vergen, vorige pogingen tot restauratie zijn beperkt gebleven tot wat optisch oplapwerk en er is toen nogal ondoordacht gebruik gemaakt van de snijbrander, wat dus meer schade veroorzaakt  dan het opgebracht heeft.

The Artillery museum has some vehicles in its collection, most of them are the property of the army museum in Brussels. Most of them are in good condition but some need serious restoration. The biggest problem for the people who are working at the museum is that they don't have the tools nor the means to do this, so the former MTO of the artillery school ( now department artillerie)came with the idée that maybe the mechanics of the school could restore one of them. They would do it after they're regular work and only on a volunteer bases. There was and is still one small problem, the budget for restoration this old timer (even for the Belgian army) was only €0000,00. So all the broken pieces will be repaired with good will and what we can find on the range nearby.

What we would like to do is to restore the Priest in its original state, it did run until a few years back when it did blow a head gasket so technically it shouldn't be a problem. The optical restoration will be more difficult, earlier attempts to restore it did more harm than good an many parts are damaged beyond repair.

Le véhicule vient du musée de l'Ecole d'Artillerie (maintenant le department artillerie) de Brasschaat. Notre musée manquant de moyen et de personnel, l'ancien MTO de l'école a proposé de faire restaurer ce véhicule par des mécaniciens bénévoles en donnant évidemment la priorité au travail normal de l'unité. Le budget pour cette restauration est de €0000,00, les pièces doivent être récupérées (carcasses grand champ de tir) ou fabriquées.

Le but de cette restauration est que le M7 retrouve son état d'origine, puisse rouler. Les restaurations précédentes furent surtout axée sur le moteur et par beaucoup de travaux de soudure et chalumeau causant d'importants dégâts au châssis.

Het team: