Cronologie 2008

Home Restoration Historie Our Priest Shermans in Belgium Guestbook

2005
2006
2007
2008
2009
Pictures 1
Pictures 2
Pictures 3
Pictures 4
Pictures 5
Pictures 6
Links

We gaan proberen het project dit jaar af te sluiten, dwz rijklaar. Details kunnen later nog afgewerkt worden.
We're going to try to finish the project this year, what means technical ok. details can we fix later.

7 - 18 jan: We zijn intussen begonnen met het plaatsen van de leidingen onder de vloer, en het samenstellen van de elektrische componenten.
We started with installing the instalation under the floor.

21 jan - 01 feb: De elektrische leidingen vooraan gereconstrueerd. Oliekoeler op zijn plaats gehangen, de moeren van de steun voor het kanon geborgd.
Reconstructed the electrical system at the front. Put the oilcooler in place, drilled through the nuts of the mounting for the canon.

4 - 15 feb: We hebben de neus er voor een korte tijd ingehangen. De bedoeling is te kijken hoe het allemaal past en om de leidingen te kunnen plooien. Intussen ook de dichtingen van de versnellingsbak vervangen.
We did place the complete transmission in place, just to see how it fits and to bend the tube for the oil and electricity. Meanwhile we did change the seal witch was leaking.

18 - 22 feb: Het dashboard staat op zijn plaats, de kleide verdeelbox vooraan is ook gemonteerd. We konden ook nog wat onderdelen recupereren.
Installed the dashboard and the small distrubution box in front. We did manege to get some missing parts so we have some extra work to do.

25 - 29 feb: We hebben ons bezig gehouden met een aantal kleinere werken.
We worked on some smaller jobs, cleaning and painting the new parts.

3 - 7 mar: De transmissie is terug op zijn plaats gemonteerd, deze keer definitief.
We did put the complete transmission back in place, this time it should stay there.

10 - 14 mar: De ketting terug gelegd, een heel karwei dachten we, maar dat viel geweldig mee.
Placing the Priest back on its tracks.

17 - 28 mar: Doorat we geen verticale brandstoftanks hebben en dus ook geen filters en kranen, moeten we iets anders verzinnen. Het resultaat is per brandstoftank een filter inbouwen achter de covers.
By lack off the vertical fuel tanks we don't have filters or valves to work with: our solution is to build a filter behind the covers of the vertical fuel tank.

31 mar - 11 apr: Het volgend probleem: de hoofdverdeel box op het achterschot ontbreekt, dus zit er niets anders op dan een nieuwe te maken. Foto's en schema's raadplegen en dan plooien, lassen en passen. Al de componenten een plaats geven en alles aansluiten, en dan nog proberen zo origineel mogelijk te kopiŽren is niet altijd gemakkelijk. Tussendoor nog snel de sticks aangesloten en geregeld.
Next problem: the main control box on the bulkhead is missing, so we need to reconstruct one from scratch. Looking at pictures and schematics lots of bending, welding and fitting. trying to get all the components in place is not always an easy job. Between al that work we did connect the sticks and adjusted the brakes.

14 - 25 apr: Nu de covers klaar zijn kunnen we ze inbouwen en het brandstofsysteem aansluiten. De luchtfilters kunnen nu ook terug op hun plaats. Intussen hebben we ook de deksels en de manden voor de achterste bakken gekregen (bedankt 230 Mat). De leidingen naar de oliekoeler zijn intussen ook aangesloten.
With the covers ready, we can place them back on their place and connect the fuel system. The air cleaners are been put in place. Meanwhile the covers and baskets of the rear boxes are made from scratch (thanks 230 Mat). The oilcooler is also connected to the transmission.

28 - 31 apr: Op 1 mei (Mars 18RA) zal de Priest in het museum geplaatst worden, dus opruimen en een beetje opkuisen deze week.
On Mai 1st the Priest will be shown to the public so we need to clean it up a bit.

5 -  16 mei: Werk gemaakt van de elektrische uitrusting, De kabels van het dashboard tot de aan de hoofdverdeeldoos gelegd en aangesloten.
Made work of the electrical installation, installed and connected the cables  from the dashboard to the main control box.

19 - 30 mei: Begonnen met het kanon te ontmantelen, ontroesten en terug schilderen. De steunen van de kijkers gereinigd en ontdaan van de verf. Het grootste deel van de steunen zijn in koper en brons, we hebben er voor geopteerd deze dus niet te schilderen.
Dismantled the canon, removed the rust, cleaned and painted it. Cleaned the mountings of the telescopes. Large parts of the mountings are in brass or copper so we opted to leave them so ( I know, it isn't tactical but it looks so nice).

2 - 13 jun: Het kanon en de schilden vooraan terug geplaatst, enkel de hulpveer moet nog gezandstraald en  geschilderd worden.
The canon is back in place, so are the shields, only the support spring has to be sandblasted and painted.

16 - 18 jun: Wel er is een motor, we hebben luchtfilters, het brandstofsysteem is in orde, de elektrische installatie zou in orde moeten zijn(?) wat houd er ons tegen om de Priest te starten. Niets dus, alhoewel, blijkt dat er in het dashboard enkele kabels verkeerd aangesloten zijn. Eens dit gecorrigeerd ............. het grote moment, spanning, en niets. De starter draait rond maar de motor slaat niet aan. Slecht contact in de magneto's blijkt de boosdoener. Derde keer goede keer.............., de  motor draait er zitten nog wel wat plofjes in, maar met wat regelen krijgen we dat er wel uit.
We have an engine, there are air filters, the fuel system is ok and the electrical system should be ok(?), so what keeps us from starting the Priest. Nothing, however there seems to be a faulty connection in the dashboard. After the correction  .............. big moment, tension and ..............nothing. The starter turns but the engine doesn't fire.  A problem with the magneto's this time. Third time ...... the engine roars to life what a relief, it has some backfire but with some fine-tuning we can fix that.

19 jun: Nu de motor draait, is de volgende stap rijden. De cardanas geplaatst, motor gestart, rustig laten opwarmen en dan de eerste meters rijden. Vijf meter achteruit, tien vooruit en terug vijf achteruit is al wat we gedaan hebben, maar we hebben gereden. Alles blijkt in orde te zijn behalve de cardanas, die blijkt niet helemaal recht te zijn en moet dus vervangen worden.
Now the engine runs is the next step riding. So we placed the transmission axe in place, started the engine and let it warm up first. Next five meters back, ten meters forth and five back, it isn't match, but it is riding. All looks well except the transmission axle witch seems has a little bent in it, so we need to replace that.

23 - 27 jun: De afgekeurde cardanas uitgebouwd en gedemonteerd. Met de gerecupereerde stukken de originele cardan terug volledig gemaakt en gemonteerd. De motor terug gestart en met een bang hartje afgewacht wat de oude cardan zal doen, blijkt dat deze in orde is, een zucht van verlichting voor ons allemaal.
The faulty axle removed and took apart, with the parts recuperated we did rebuild the old axle. Placed the axle back and started the engine. The old axle seems fine, so that's a big relief.

 1 jul - 20 aug: Vakantietijd, dus het werk gaat een beetje trager. We hebben het kanon verder afgewerkt, alle kijkers staan terug op hun plaats. Intussen hebben we de vloerplaten uitgesneden en op hun plaats gelegd, eens alles past worden de scharnieren op hun plaats gelast.
Vacation time, so things are a bit slower. We did finish the canon, all the telescopes are back in place. We also started with recreating the floor, once all the plates are been cut they are put in place to see if it all fits. Once everything fits the hinges are put in place.

22 aug: Bezoek Van Ivo Richter en zijn team, van de gelegenheid gebruik gemaakt om de V8 nog eens te starten (het was al van juni geleden). Zij hebben ook de originele motorluiken meegebracht, dus hebben we weer wat extra werk. Een filpje hierover vind je op hun website: http://www.priestm7b1.nl/movies/priest_m7b2.mpg
We had a visited from Ivo Richter and his team, we used the occasion to start the V8 once again. They did have the original covers for the engine bay with them, so we have some more work to do. A short movie of it is on they're website:
http://www.priestm7b1.nl/movies/priest_m7b2.mpg

September: We hebben enkel het chauffeursluik kunnen terug plaatsen. Door allerlei omstandigheden (oefening, opleiding, verhuis van de werkplaats enz) zal het werk stilliggen tot eind oktober.
We did have only time to put the drivers hatch back in. Due to several circumstances (exercises, courses, relocation of the workshop etc) work on the Priest is halted until the end of  October.

27 -31 oct: Het project is weer opgestart, de beschadigde delen van de motorluiken zijn verwijdert. De hulpveer van het kanon is gedemonteerd, de trekhaak is uit elkaar gehaald en alles is gezandstraald en in grondverf gespoten.
We're back on the project, the damaged parts of the hatches of the engine bay have been removed, the compensator spring of the canon and the towing pintle hook are made ready for sandblasting. All the parts are sandblasted and painted in primer.

 3- 14 nov: Het motorluik aanpassen, de scharnieren moesten hermaakt worden. Steunen op het achterdek lassen en alles kaki spuiten.
The engine hatch has to be fitted on the deck , hinges are created. Supports on the rear deck welded and al the parts painted in the colour.

17 - 21 nov: Ruggesteun voor de chauffeur gemaakt en de motorluiken geplaatst, luiken van de koffers klaargemaakt en gemonteerd. Achterlichten en de hoorn geplaatst en getest.
Made the backrest for the driver and placed al the parts of the engine deck in place, installed the covers of the stowage boxes at the rear. Rear lights and horn installed and tested.

24 - 25 nov: We plannen een eerste testrit woensdag, dus alles ter voorbereiding hieraan.
We are planning the first test-drive on Wednesday, so al the work is preparation.

26 nov : Dag van de eerste testrit, alles is naar wens verlopen. Videoverslag op youtube:
Twee rondes van +- 1200m gereden met een stop tussen de twee rondes om de Priest te controleren.
Al bij al hebben we ongeveer 15 minuten gereden. In het begin was de sturing nogal nukkig, maar eens de olie een beetje warm was en alles eens flink rond geweest was, ging het ook al veel vlotter. We hadden onszelf opgelegd niet boven de 2300 tr/min te gaan, de motor heeft de laatste 30 jaar niet meer gedraaid, maar om van tweede naar derde op te schakelen bleek dit toch wat te weinig.

Testdrive, and al went well. Video on youtube:
We did two lap of 1200m with a stop between them to check the Priest. In al we did drive the Pries for about 15 minutes. At first the steering was a bit harsh, but once the oil was on temperature and the transmission did a few turns it al loosened up. We limited ourselfs not to rev the engine beyond the 2300rpm, it was 30 years ago when it run for the last time, but to change gear from second to third that was a bit low.
www.youtube.com/watch?v=Z7KTe0D4GO4

27 - 28 nov: het volledige voertuig nazien na de testrit
Checking the Priest after the testdrive.

1 - 19 dec: Wat kleine werkjes aan de Priest uitgevoerd. Een kleine scenariootje uitgedokterd. Film op youtube
Some small jobs on the Priest needed to be done. Created a small scenario. Movie on youtube
www.youtube.com/watch?v=uvhX6xHhC4s