Pictures 5

Home Restoration Historie Our Priest Shermans in Belgium Guestbook

 

2005
2006
2007
2008
2009
Pictures 1
Pictures 2
Pictures 3
Pictures 4
Pictures 5
Pictures 6
Links

Dashboard

Zicht op het tussenschot

view to the rear

Onder de vloer

Beneath the floor

Linker sponson

Left sponson

de oliekoeler

the oilcooler

terug op de kettingen

back on tracks

links vooraanzicht

left front view

vooraanzicht

front view

rechter aanzicht

right side

achterzijde

The back

bovenaanzicht

top view

Vooraanzicht met kanon

Front view with the canon

De vloerplaten

the floor

kanon linker zijde

Main gun Left side

het chauffeursluik

Drivers hatch

Trekhaak en de deflectors

Towing hook and the deflectors

het complete achterdek

the complete rear deck

rechter mand

right side stowage box

linker zijde

left stowage box

het chaufeursluik volledig

the whole drivers hatch